Johanna

Johanna Eskelinen on koulutukseltaan viittomakielen -ja puhevammaisten tulkki (AMK). Hän on toiminut ohjaajana Aivoliiton afasiaryhmissä ja tekee tälläkin hetkellä sijaisuuksia. Tämän lisäksi hän on suorittanut kursseja avoimessa yliopistossa ja jatkaa opiskelua edelleen.

Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto:   yht. 40 op (2017-2018)

Johdatus vammaistutkimukseen
Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta
Disability in a Global Perspective
Globaali valta ja vastuu
Johdatus johtamiseen
Palvelujen johtaminen
Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa
Johtamisen soveltaminen

Aalto-yliopisto, avoin yliopisto yht. 11 op (2019)
Henkilöstöjohtaminen 6 op
Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen 5 op