Sari

Sari Kivimäki on aikaisemmalta koulutukseltaan arkkitehtuurin historiaan ja  pedagogiikkaan suuntautunut arkkitehti. Humakissa suoritettujen tulkkiopintojen kautta hän on puhevammaisille tulkkaukseen suuntautunut tulkki AMK, jonka intohimona on kehittää ja tuottaa kommunikaatiota, opetusta ja opitun muistiinpalautusta tukevaa graafista materiaalia. Sarilla on myös Tampereen yliopiston myöntämä opettajan pedagoginen pätevyys.

Tällä hetkellä Sari toimii Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeen lisäksi ohjaajana kahdelle Aivoliiton Juttu-tupa -ryhmälle ja Helsingin kuuloyhdistyksen viitotun puheen kerholle, sekä saattaa loppuun kirjoitustulkkauksen opintojaan.