Sari

Sari Kivimäki on aikaisemmalta koulutukseltaan arkkitehtuurin historiaan, korjausrakentamiseen ja pedagogiikkaan suuntautunut arkkitehti. Vuonna 2018 loppuunsaatujen tulkkiopintojen kautta hän on puhevammaisille tulkkaukseen suuntautunut tulkki AMK, jonka intohimona on kehittää ja tuottaa kommunikaatiota, opetusta ja opitun muistiinpalautusta tukevaa graafista materiaalia. Sarilla on myös Tampereen yliopiston myöntämä opettajan pedagoginen pätevyys.

Tällä hetkellä Sari toimii Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeen lisäksi Aivoliiton Juttu-tupa -ryhmän ohjaajana, sekä saattaa loppuun kirjoitustulkkauksen opintojaan.