Puuhattua

Parhaillaan meillä on nyrkit savessa Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeessa, joka on käynnistynyt elokuussa 2018. Hanke on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama, ja siitä voi lukea enemmän täältä!

Elokuussa 2018 julkaisimme viitotun lyhennelmän opinnäytetyöstämme. Lyhennelmä toteutettiin Kansan Sivistysrahaston tuella, siitä kiitos!  Kiitämme myös Humakia kuvauslaitteiston lainaamisesta.

Opinnäytetyömme lyhennelmän viittoi Tuula Ekström Vantaan Kuurot ry:stä.

Elokuussa 2018 Setlementti Puijolan blogissa kerrottiin Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuvako-hankkeesta. Olipa hauska nähdä kansikuvasta, että meidän piirtämämme (ja Papunetista löydettävissä olevat) turvapaikanhakijoiden tulomatkaa kuvittavat kuvat ovat käytössä!

Toukokuussa 2018 Ideogrammi oli mukana Vantaan hyvinvointiviikolla esittelemässä kuvakommunikaatiota ja muita vaihtoehtoisia kommunikaatiomuotoja!

Toukokuussa 2018 valmistui yhteinen opinnäytetyömme Humanistiseen ammattikorkeakouluun viittomakielen ja tulkkauksen koulutukseen.  Työn nimi on Yhteiskunnalllisen osallisuuden tukeminen – Kehittämistehtävinä tiedottaminen ja piirretyt viittomakuvat. Opinnäytetyö löytyy Theseus-tietokannasta tästä linkistä.  

Loppuvuodesta 2017 julkaistiin Suomen viittomakielen tulkit ry:n Kielisilta-lehdessä opiskelijoina tekemämme käännös viittomakielisestä artikkelista. Alkuperäisen artikkelin oli viittonut Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori Juha Oksanen. Kielisillan numeroon 4/2017 pääsee tästä linkistä ja sen sivulta 20 löytyy artikkeli ”Oksanen, Juha, Eskelinen, Johanna, Kivimäki, Sari ja Mikkola, Aila 2017: Unelmana oppilaitoksen oma tulkki.”

Kesällä 2017 suoritimme harjoittelun Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa KUVAKO-hankkeessa, jossa kehitetään kuvakommunikaatiota  arjen tilanteisiin vastaanottokeskuksissa. Harjoittelumme tehtävänä oli tuottaa kommunikaatiokuvia tilanteeseen, jossa keskustellaan turvapaikanhakijoiden matkasta Suomeen. Harjoittelustamme voi lukea KUVAKOn blogitekstistä. Harjoittelumme annista kerromme kahdella videolla: KUVAKO – kuvat haastattelun tukena sekä KUVAKO – Kuvamateriaalia haastattelutilanteeseen.

Syyskuussa 2014 aloitimme viittomakielen ja puhevammaisten tulkin opinnot Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Opiskeluaikoihin liittyi useita yhdessä tehtyjä harjoitustöitä.