Ideogrammi-työyhteisön toiminnan ydin on tukea ihmisten välistä kommunikaatiota ja vuorovaikutusta.

Piirrämme, valokuvaamme, taitamme ja valmistamme räätälöityä visuaalista materiaalia erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin:

 • Kun yhteistä kieltä ei ole
 • Kun vamma tai sairaus estää tavallisen kommunikoinnin
 • Kun kielen kehityksessä on häiriöitä tai viivästymää
 • Kun teksti tai puhe tarvitsee rinnalleen visuaalisen kuvatuen
 • Opettamisen tai oppimisen tueksi
 • Työnohjaukseen tai työn tekemisen tueksi

Teemme ja toteutamme:

 • Kuvituksia
 • Kommunikaatio- ja viittomakuvia
 • Toiminta- ja työohjeita, piirrettyjä sekä valokuvapohjaisia
 • käytännön ratkaisuja visuaalisen materiaalin käyttämiseen eri tilanteissa
 • Asiantuntijaluentoja visuaalisen materiaalin tuottamisesta, käyttämisestä ja hyödyistä
 • Opastusta ja konsultointia visuaalisen materiaalin toteuttamiseen ja käyttämiseen erilaisten asiakasryhmien tukena

Ideogrammissa toimivat puhetulkki, kommunikaatiokuvittaja Sari Kivimäki ja puhetulkki, viittomakielentulkki Johanna Salmi.