Ideogrammi-työyhteisön toiminnan ydin on tukea ihmisten välistä kommunikaatiota ja vuorovaikutusta.

Piirrämme, valokuvaamme, taitamme ja valmistamme räätälöityä visuaalista materiaalia erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin:

  • Kun yhteistä kieltä ei ole
  • Kun vamma tai sairaus estää tavallisen kommunikoinnin
  • Kun kielen kehityksessä on häiriöitä tai viivästymää
  • Kun teksti tai puhe tarvitsee rinnalleen visuaalisen kuvatuen
  • Opettamisen tai oppimisen tueksi
  • Työnohjaukseen tai työn tekemisen tueksi

Teemme ja toteutamme:

  • Kuvituksia
  • Kommunikaatio- ja viittomakuvia
  • Toiminta- ja työohjeita, piirrettyjä sekä valokuvapohjaisia
  • käytännön ratkaisuja visuaalisen materiaalin käyttämiseen eri tilanteissa
  • Asiantuntijaluentoja visuaalisen materiaalin tuottamisesta, käyttämisestä ja hyödyistä
  • Opastusta ja konsultointia visuaalisen materiaalin toteuttamiseen ja käyttämiseen erilaisten asiakasryhmien tukena

Ideogrammissa toimivat puhetulkki, kommunikaatiokuvittaja Sari Kivimäki ja puhetulkki, viittomakielentulkki Johanna Salmi. Meidät löytää Helsingistä Hietalahden tilajakamosta