Johanna Eskelinen on koulutukseltaan viittomakielen -ja puhevammaisten tulkki (AMK). Hän on toiminut ohjaajana Aivoliiton afasiaryhmissä ja tekee tälläkin hetkellä sijaisuuksia. Vuodesta 2017 lähtien Johanna on opiskellut Helsingin- ja Aalto yliopiston avoimissa yliopistoissa ja jatkaa opiskelua edelleen. Lisäksi Johanna suorittaa tällä hetkellä työn ohella Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa.

Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto:   yht. 45 op (2017-2019)

Johdatus vammaistutkimukseen
Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta
Disability in a Global Perspective
Globaali valta ja vastuu
Johdatus johtamiseen
Palvelujen johtaminen
Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa
Johtamisen soveltaminen
Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet

Aalto-yliopisto, avoin yliopisto: yht. 11 op (2019)
Henkilöstöjohtaminen 6 op
Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen 5 op

Muu koulutus: (2019)
Laadunhallinnan ja kehittämisen Lean-koulutus Lean Six Sigma Yellow Belt

Päivitetty 9.1.2020