Sari

Sari Kivimäki on aikaisemmalta koulutukseltaan arkkitehtuurin historiaan ja  pedagogiikkaan suuntautunut arkkitehti. Humakissa suoritettujen tulkkiopintojen kautta hän on puhevammaisille tulkkaukseen suuntautunut tulkki AMK, jonka intohimona on kehittää ja tuottaa kommunikaatiota, opetusta ja opitun muistiinpalautusta tukevaa graafista materiaalia. Sarilla on myös Tampereen yliopiston myöntämä opettajan pedagoginen pätevyys.

Ideogrammin kautta toteutettujen piirustushommien lisäksi Sari toimii ohjaajana erilaisille ryhmille suunnatuissa kommunikaatioryhmissä. Hän toimii ohjaajana Aivoliiton afaattisille henkilöille suunnatuissa Juttu-tupa -ryhmissä, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n lapsille suunnatussa kommunikaatiokerho Puhekuplassa sekä Helsingin kuuloyhdistyksen viitotun puheen kerhossa. Jossakin välissä hänen pitäisi vielä saattaa loppuun kirjoitustulkkauksen opintonsa 🙂

Kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmistoina Sari käyttää Adobe CC-ohjelmistopaketin Photoshopia, Illustratoria ja InDesignia, sekä IPadilla Adobe Draw:ta.

Päivitetty 9.1.2020