Sari Kivimäki on puhevammaisille tulkkaukseen suuntautunut tulkki (AMK, Humak 2018), jonka intohimona on kehittää ja tuottaa kommunikaatiota, opetusta ja opitun muistiinpalautusta tukevaa graafista materiaalia. Sarilla on myös viittomakielen tulkkauksen (Humak 2018) ja kirjoitustulkkauksen (Diak 2020) pätevyys, sekä Tampereen yliopiston myöntämä opettajan pedagoginen pätevyys. Aikaisemmalta koulutukseltaan Sari on arkkitehtuurin historiaan ja  pedagogiikkaan suuntautunut arkkitehti.

Sari toimii kommunikaatio-ohjaajana Suomen CP-liiton Puhetupakeskuksessa. Kommunikaatio-ohjausten ja Ideogrammin kautta toteutettujen piirustustöiden lisäksi Sari toimii ohjaajana erilaisille ryhmille suunnatuissa kommunikaatioryhmissä. Hän toimii ohjaajana Aivoliiton afaattisille henkilöille suunnatuissa Juttu-tupa -ryhmissä, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n lapsille suunnatussa kommunikaatiokerho Puhekuplassa sekä Helsingin kuuloyhdistyksen viitotun puheen kerhossa.

Kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmistoina Sari käyttää Adobe CC-ohjelmistopaketin Photoshopia, Illustratoria ja InDesignia, sekä IPadilla Adobe Draw:ta.