Palvelut

Palaa palveluiden pääsivulle

Aihekuvat

Raidallinen riippumatto

Aihekuva kuvaa yksittäistä esinettä, toimintaa tai käsitettä. Aihekuvaan voidaan liittää myös sen sisältöä kuvaava sana. Kuva yhdistettynä kirjoitettuun kieleen lisää ymmärrystä ja tukee kielen oppimista. 

Aihekuvia voidaan käyttää yksittäin tai koostaa niistä kuvakokonaisuuksia tai kommunikaatiotauluja. Aihekuvia käytetään sekä tulosteina että digitaaliympäristöissä, esimerkiksi mobiililaitteissa tai puhevammaisille tarkoitetuissa kommunikaatiosovelluksissa ja -laitteissa.

Aihekuvat hyödyttävät ketä tahansa, joka tarvitsee tai haluaa visuaalista tukea oppimisen, opettamisen, kommunikaation tai toiminnan tueksi.

Aihekuva voi olla kokonaan piirretty, valokuva tai valokuvaa ja piirrosgrafiikkaa yhdistelevä. Valokuva esittää aina jotakin tiettyä esinettä, usein vielä tietyssä paikassa. Sen sijaan selkeä piirrosesitys samasta aiheesta tai esineestä irrottaa asiasisällön fyysisestä kontekstista. Tämä saa piirroskuvan toimimaan aiheen yleisesityksenä valokuvaa paremmin ja monipuolisemmin. Tarpeen mukaan aihekuva voi olla värilinen tai mustavalkoinen. Näin voidaan tarvittaessa vielä ottaa huomioon kuvien käyttäjien mahdolliset näkemisen ja hahmottamisen haasteet.