Palvelut

Palaa palveluiden pääsivulle

Asiantuntijaluentoja ja työpajoja eri toimijoille

Kouluttaja ohjaa oppijoita, jotka istuvat pöydän ääressä tietokoneet edessään.
Työpaja kuvamateriaalin hyödyntämisestä Vates-Säätiön Työhönvalmennuksen teemapäivillä kesäkuussa 2019

Asiantuntijaluentoja visuaalisen kuvamateriaalin hyödyntämisestä moninaisten asiakasryhmien tukena. Luennoilla on käsitelty muun muassa:

  • mitä hyötyä visuaalisesta kuvamateriaalista on puhetta ja kirjoitettua tekstiä tukevana työkaluna? 
  • miten visuaalinen kuvamateriaali voi tulla osaksi oppimis- ja työympäristöjä? 
  • mistä löytää valmiita kuvia?
  • miten tavallisilla toimisto-ohjelmilla voi tehdä toimintaohjeita ohjaustyön ja työyhteisön toiminnan tueksi?
  •  miten piirtämällä puheen rytmissä voi tukea vuorovaikutusta ja kommunikaatiota?

Luentoja on toteutettu muun muassa:

  • hankkeille: Tuura-tukea urapoluille -hanke 
  • ohjauksen ammattilaisille: Vates säätiön työllistämisen kehittämispäivät 
  • puhevammaisten tulkeille: Suomen puhevammaisten tulkit ry, CP-liitto
  • opiskelijoille: Diakonia ammattikorkeakoulu, Turku, HAMK, Hämeenlinna. 
  • yhdistyksille: Vantaan kuurojen yhdistys

Vuorovaikutteista tiedon ja kokemusten jakamista Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen erityisopetuksen Menetelmä- ja materiaalitorilla