Tukiviesti 4/2019:
Manninen Riikka, Jutellaan jatko-opinnoista kuvien avulla
https://issuu.com/merjakvtl/docs/tukiviesti_4_2019/10

Koko lehti: https://issuu.com/merjakvtl/docs/tukiviesti_4_2019

Kiekaus 1/2019:
Johanna Eskelinen, Sari Kivimäki: Kuvat kommunikaation tukena työelämässä.

Kynnys 2/2019:
Johanna Eskelinen, Sari Kivimäki: Kuvilla tukea työelämään
https://issuu.com/kynnys/docs/kynnys_02_2019

Telma -lehti 6.6.2019:
Tarja Sinervo: Kun yhteinen kieli puuttuu, kuvat tulevat avuksi
https://telma-lehti.fi/kun-yhteinen-kieli-puuttuu-kuvat-tulevat-avuksi

Kyvyt käyttöön 1/2019:
Sari Kivimäki, Johanna Eskelinen, Kati Savela: Kuvita työ, kuvita työhön ohjaus
https://www.vates.fi/vates/aineistot/kyvyt-kayttoon-lehdet.html#KK-1-2019

Kehitysvammaisten Tukiliiton blogiteksti 1.2 2019.
Johanna Eskelinen, Sari Kivimäki: Kuvat itsenäisen elämän rakentajina  https://www.tukiliitto.fi/blogi/kuvat-itsenaisen-elaman-rakentajina/

10.1.2019 Kehitysvammaliitto sr, Papunet:
Yhteistyöhanke-esittely
http://papunet.net/yksikko/hankkeet/

9.1.2019 Silta-Valmennusyhdistys ry:
Yhteistyökumppaniesittely
https://www.siltavalmennus.fi/kuvat-yhteinen-kielemme-hanke/

9.1.2019 Kuurojen Palvelusäätiö sr
Poverin yhteistyö Ideogrammin kanssa
https://kpsaatio.fi/muut-tiedotteet/poverin-yhteistyo-ideogrammin-kanssa/

Päivitetty 9.1.2020