Johanna

Kehittäminen

Koulutus

Johanna Salmi on viittomakielen ja puhevammaisten tulkki. Tällä hetkellä Johanna opiskelee Jyväskylän yliopistossa viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelmassa.

Opintojen ohella Johanna työskentelee tukiviittomien opettajana Helsingin työväenopistossa sekä ohjaajana afaattisille henkilöille tarkoitetussa Juttu-tupa toiminnassa.
Sari

kommunikaatiokuvittaja

Sari Kivimäki on puhevammaisten tulkki (AMK, Humak 2018), jonka intohimona on kehittää ja tuottaa kommunikaatiota, opetusta ja opitun muistiinpalautusta tukevaa graafista materiaalia. Sarilla on myös viittomakielen tulkkauksen (Humak 2018) ja kirjoitustulkkauksen (Diak 2020) pätevyys, sekä Tampereen yliopiston myöntämä opettajan pedagoginen pätevyys. Aikaisemmalta työhistorialtaan Sari on arkkitehtuurin historiaan ja  pedagogiikkaan suuntautunut arkkitehti (TKK1999).

Sari toimii kommunikaatio-ohjaajana ja tulkkina Suomen CP-liiton Puhetupakeskuksessa. Kommunikaatio-ohjausten, tulkkausten ja
Ideogrammin kautta toteutettujen piirustustehtävien lisäksi Sari ohjaa erilaisille ryhmille suunnattuja kommunikaatioryhmiä. Hän toimii ohjaajana Aivoliiton afaattisten henkilöiden Juttu-tupa -ryhmissä, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n lapsille suunnatussa kommunikaatiokerho Puhekuplassa sekä Helsingin kuuloyhdistyksen viitotun puheen kerhossa.


Kuvankäsittely- ja taittotyössä Sari käyttää Adobe Creative Cloud -ympäristöä (Photoshop, Illustrator ja InDesign), sekä iPadilla Adobe Draw:ta.