Johanna

Koulutus

Jyväskylän yliopisto viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma, koulutus alkaa syksyllä 2020 -> arvioitu valmistuminen 2022

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2020

Viittomakielen -ja puhevammaisten tulkki (AMK) 2018

Helsingin avoin yliopisto 45 op 2017-2019

  • Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta
  • Disability in a Global Perspective
  • Globaali valta ja vastuu
  • Johdatus johtamiseen
  • Palvelujen johtaminen
  • Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa
  • Johtamisen soveltaminen
  • Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet

Aalto yliopisto avoin yliopisto 11 op. 2018-2019

  • Henkilöstöjohtaminen 6 op
  • Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen 5 op

Laadunhallinnan ja kehittämisen Lean-koulutus Lean Six Sigma Yellow Belt 2019

Työ

Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Kuvat, yhteinen kielemme -hanke 2018-2019

Ohjaajan sijaisuuksia Aivoliiton afaattisille henkilöille suunnatuissa Juttu-tupa ryhmissä. 2017 ->
Sari

Sari Kivimäki on aikaisemmalta koulutukseltaan arkkitehtuurin historiaan ja  pedagogiikkaan suuntautunut arkkitehti. Humakissa suoritettujen tulkkiopintojen kautta hän on puhevammaisille tulkkaukseen suuntautunut tulkki AMK, jonka intohimona on kehittää ja tuottaa kommunikaatiota, opetusta ja opitun muistiinpalautusta tukevaa graafista materiaalia. Sarilla on myös Tampereen yliopiston myöntämä opettajan pedagoginen pätevyys.


Ideogrammin kautta toteutettujen piirustushommien lisäksi Sari toimii ohjaajana erilaisille ryhmille suunnatuissa kommunikaatioryhmissä. Hän toimii ohjaajana Aivoliiton afaattisille henkilöille suunnatuissa Juttu-tupa -ryhmissä, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n lapsille suunnatussa kommunikaatiokerho Puhekuplassa sekä Helsingin kuuloyhdistyksen viitotun puheen kerhossa. Jossakin välissä hänen pitäisi vielä saattaa loppuun kirjoitustulkkauksen opintonsa 🙂


Kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmistoina Sari käyttää Adobe CC-ohjelmistopaketin Photoshopia, Illustratoria ja InDesignia, sekä IPadilla Adobe Draw:ta.