Johanna

Kehittäminen ja markkinointi

Koulutus

Jyväskylän yliopisto viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma, koulutus alkaa syksyllä 2020 -> arvioitu valmistuminen 2022

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Omnia 2020

Selkokielikoulutus, Kehitysvammaliitto 2020

Viittomakielen -ja puhevammaisten tulkki, Humanistinen ammattikorkeakoulu 2018

Helsingin avoin yliopisto 45 op 2017-2019

  • Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta
  • Disability in a Global Perspective
  • Globaali valta ja vastuu
  • Johdatus johtamiseen
  • Palvelujen johtaminen
  • Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa
  • Johtamisen soveltaminen
  • Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet

Aalto yliopisto avoin yliopisto 11 op. 2018-2019

  • Henkilöstöjohtaminen
  • Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen

Laadunhallinnan ja kehittämisen Lean-koulutus Lean Six Sigma Yellow Belt 2019

Työ

Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Kuvat, yhteinen kielemme -hanke 2018-2019

Ohjaajan sijaisuuksia Aivoliiton afaattisille henkilöille suunnatuissa Juttu-tupa ryhmissä. 2017 ->
Sari

kommunikaatiokuvittaja

Sari Kivimäki on puhevammaisten tulkki (AMK, Humak 2018), jonka intohimona on kehittää ja tuottaa kommunikaatiota, opetusta ja opitun muistiinpalautusta tukevaa graafista materiaalia. Sarilla on myös viittomakielen tulkkauksen (Humak 2018) ja kirjoitustulkkauksen (Diak 2020) pätevyys, sekä Tampereen yliopiston myöntämä opettajan pedagoginen pätevyys. Aikaisemmalta työhistorialtaan Sari on arkkitehtuurin historiaan ja  pedagogiikkaan suuntautunut arkkitehti (TKK1999).

Sari toimii kommunikaatio-ohjaajana ja tulkkina Suomen CP-liiton Puhetupakeskuksessa. Kommunikaatio-ohjausten, tulkkausten ja
Ideogrammin kautta toteutettujen piirustustehtävien lisäksi Sari ohjaa erilaisille ryhmille suunnattuja kommunikaatioryhmiä. Hän toimii ohjaajana Aivoliiton afaattisten henkilöiden Juttu-tupa -ryhmissä, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n lapsille suunnatussa kommunikaatiokerho Puhekuplassa sekä Helsingin kuuloyhdistyksen viitotun puheen kerhossa.


Kuvankäsittely- ja taittotyössä Sari käyttää Adobe Creative Cloud -ympäristöä (Photoshop, Illustrator ja InDesign), sekä iPadilla Adobe Draw:ta.