Johanna

Kehittäminen ja markkinointi

Koulutus

Jyväskylän yliopisto viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma, koulutus alkaa syksyllä 2020 -> arvioitu valmistuminen 2022

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2020

Viittomakielen -ja puhevammaisten tulkki (AMK) 2018

Helsingin avoin yliopisto 45 op 2017-2019

  • Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta
  • Disability in a Global Perspective
  • Globaali valta ja vastuu
  • Johdatus johtamiseen
  • Palvelujen johtaminen
  • Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa
  • Johtamisen soveltaminen
  • Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet

Aalto yliopisto avoin yliopisto 11 op. 2018-2019

  • Henkilöstöjohtaminen 6 op
  • Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen 5 op

Laadunhallinnan ja kehittämisen Lean-koulutus Lean Six Sigma Yellow Belt 2019

Työ

Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Kuvat, yhteinen kielemme -hanke 2018-2019

Ohjaajan sijaisuuksia Aivoliiton afaattisille henkilöille suunnatuissa Juttu-tupa ryhmissä. 2017 ->
Sari

kommunikaatiokuvittaja

Sari Kivimäki on puhevammaisille tulkkaukseen suuntautunut tulkki (AMK, Humak 2018), jonka intohimona on kehittää ja tuottaa kommunikaatiota, opetusta ja opitun muistiinpalautusta tukevaa graafista materiaalia. Sarilla on myös viittomakielen tulkkauksen (Humak 2018) ja kirjoitustulkkauksen (Diak 2020) pätevyys, sekä Tampereen yliopiston myöntämä opettajan pedagoginen pätevyys. Aikaisemmalta koulutukseltaan Sari on arkkitehtuurin historiaan ja  pedagogiikkaan suuntautunut arkkitehti.

Sari toimii kommunikaatio-ohjaajana Suomen CP-liiton Puhetupakeskuksessa. Kommunikaatio-ohjausten ja
Ideogrammin kautta toteutettujen piirustustehtävien lisäksi Sari toimii ohjaajana erilaisille ryhmille suunnatuissa kommunikaatioryhmissä. Hän toimii ohjaajana Aivoliiton afaattisille henkilöille suunnatuissa Juttu-tupa -ryhmissä, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n lapsille suunnatussa kommunikaatiokerho Puhekuplassa sekä Helsingin kuuloyhdistyksen viitotun puheen kerhossa.


Kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmistoina Sari käyttää Adobe CC-ohjelmistopaketin Photoshopia, Illustratoria ja InDesignia, sekä iPadilla Adobe Draw:ta.