Kuvat, yhteinen kielemme -hanke on Suomen Kulttuurirahaston (2018-2019) tukema hanke, josta vastaavat Sari Kivimäki ja Johanna Eskelinen. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kuurojen Palvelusäätiö srSilta- Valmennusyhdistys ry ja Kehitysvammaliiton Papunet-verkkokuvapalvelu.

Yhteiskunnallisella osallisuudella tarkoitetaan muun muassa oikeutta osallistua opiskelu- ja työelämään. Esimerkiksi kielelliset haasteet voivat kuitenkin aiheuttaa työelämästä syrjäytymistä. Työhön haluavalla olisi kuitenkin oikeus saada tukea työtehtävistä suoriutumiseen (yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 15 §).

Kuvat, yhteinen kielemme -hanke pyrkii vastaamaan työelämän kielellisiin haasteisiin tuottamalla kuvakommunikaatiomateriaalia opiskelu- ja työelämän tueksi. Työskentely perustuu yhteiskehittelyyn yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Yhteiskehittely on aktiivista vuoropuhelua, suunnittelua, materiaalin koekäyttämistä ja kehittämistä yhdessä. Ratkaisuja ja vaihtoehtoja haetaan niin kuvamateriaalin sisällöllisiin ratkaisuihin, kuin materiaalin integroimiseen työympäristöön.

Hankkeessa tuotettu materiaali julkaistaan Kehitysvammaliiton avoimessa verkkopohjaisessa Papunet-kuvapankissa, jonka kautta se on vapaasti opiskelu- ja työelämän hyödynnettävissä.

Hankkeen arvoja ovat yhdessä tekeminen, osallisuus ja mahdollisimman laaja ja vapaa kuvamateriaalin saavutettavuus.

 

 

 

 

 

 

 

 

(päivitetty 30.11.2018)