Tällä sivulla työstämme hankkeemme loppujulkaisun kokonaisuutta. Julkaisun alustava sisältörunko alkaa näyttää seuraavalta (7.11.2018):

Yhteiskehittely
Yhteistyökumppaneilla on tietämys alasta/ työympäristöstä/ asiakkaista – toimivaa kommunikaatiomateriaalia ei voida tuottaa erillään tästä tietämyksestä.

Kuvakommunikaatiokuvat yhteiskunnallisen osallisuuden lisääjinä. Näkökulma materiaalin tuottamiseen.

Kuvakommunikaatiomateriaalin tuottamisen metodi
Työntekijä alusta saakka mukaan
Yksityiskohdat – missä määrin mukaan?
Pelkät valokuvat eivät riitä toimintaohjeiden ja sanaston ylöskirjaamisessa, vaan toinen valokuvaa, toinen kirjaa ylös sanat, termit ja toiminnan järjestyksen.

Kuvakommunikaatiomateriaali opiskelun ja ohjaamisen ympäristöissä
Hyöty  työpajoilla tehtävään tehdyn työn opinnollistamiseen
Mihin materiaali kannattaa laittaa, ja missä muodossa?

Toimiva kuva
Viivoista ja viivahierarkiasta
Näkyykö kuvassa henkilö, kädet vaiko nuolet?
Valkoiset kädet – neutraali ja ihonväriin kantaa ottamaton ratkaisu.
Hahmotetaanko nuolten merkitys samalla tavalla – materiaalia kannattaa testikäyttää usealla henkilöllä/useassa paikassa.

Mitä piirretään?
Työpajan työkaluja kuvittavassa materiaalissa tarkistetaan, mitä Papunetin Kuvapankissa on jo, ja säädetään uusi materiaali täydentämään ja yhteen sopimaan olemassa olevan materiaalin kanssa.
Käytetään hyväksi jo Papumetin Kuvapankissa olevaa materiaalia.
Toimintaohje: alkuun tukee kokonaisuuden opiskelussa. Myöhemmin toimii muistin tukena prosessin yksittäisissä kohdissa.

Kuvan piirtämisen prosessi
Kuvat kootaan elementeistä.
Prosessi ja tiedostorakenne ovat yksinkertaistuneet.

Asiakaslähtöisyys
Yhteiskehittelyä yhteisön ehdoilla.