Kuvat, yhteinen kielemme -hanke on Suomen Kulttuurirahaston (2018-2019) tukema hanke, josta vastaavat Sari Kivimäki ja Johanna Eskelinen. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kuurojen Palvelusäätiö sr, Silta- Valmennusyhdistys ry ja Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalvelu.


Kuurojen Palvelusäätiö sr on valtakunnallinen, yleishyödyllinen sosiaalialan toimija. Säätiön seitsemän palvelukeskusta eri puolilla Suomea tuottavat viittomakielisiä erityispalveluja – asumispalveluja, kotiin annettavia palveluja sekä päivä- ja työtoimintaa. STEA:n rahoituksella toteutetaan kehittämishankkeita ja ohjelmia. (Kuurojen palvelusäätiö 2018a.) STEA:n tukema Poverihanke tarjoaa viittomakielistä työvalmennusta ja tukee viittomakielisiä työelämäosallisuudessa (Kuurojen palvelusäätiö 2018b). Kuurojen Palvelusäätiöllä on vahva ja arvostettu asema viittomakielisten palvelujen tuottajana ja kuurojen ja kuurosokeiden toiminnan toteuttajana. Toiminnan piirissä on noin 1000 asiakasta ja työntekijöitä säätiöllä on 223 (Kuurojen palvelusäätiö 2018a).


Silta-Valmennusyhdistys koordinoi Sosiaali- ja terveysministeriön Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi perustama Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa. Ohjelmassa rahoitetaan kahtakymmentä erillistä hanketta. Kohderyhmänä ovat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä. (SIlta-Valmennusyhdistys ry 2016a). Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden tavoitteiden toteutumisen tukeminen yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Asiakkaiden tarpeita ja niihin liittyviä ratkaisuja tarkastellaan laaja-alaisesti ja luovasti yhteistyössä asiakkaiden ja kumppanien kanssa (Silta-Valmennusyhdistys ry 2016b).

Kehitysvammaliiton saavutettavuusyksikkö edistää selkeää tiedonvälitystä ja yhdenvertaisuutta ja etsii keinoja edistää puhe- ja kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämistä ja mahdollisuuksia kommunikoida (Kehitysvammaliitto 2018). Papunet, joka on osa Kehitysvammaliiton saavutettavuusyksikköä, on saavutettava verkkosivusto eri tavoin kommunikoiville ihmisille ja heidän lähipiirilleen, kommunikaatioalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Papunet tiedottaa puhevammaisten ihmisten oikeuksista ja mahdollisuuksista, erilaisista kommunikointikeinoista ja apuvälineistä ja tarjoaa myös materiaaleja ja työkaluja kommunikoinnin tukemiseen, sekä kouluttaa ja konsultoi selkokielisistä ja helppokäytöisistä verkkopalveluluista ja -sovelluksista. (Papunet 2018a.) Papunetin verkkopohjaisen kuvapankin materiaalia voi tulostaa ja tallentaa omalle koneelle ja käyttää kommunikoinnissa, kuntoutuksessa ja opetuksessa (Papunet 2018b).

 

Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeen mahdollistaa Suomen Kulttuurirahaston myöntämä yksivuotinen apuraha.