Palvelut

Palaa palveluiden pääsivulle

Kuvituskuvat

Kuvitustöissä skaala ulottuu yksittäisistä kuvista aina monisivuisiin kuvituskokonaisuuksiin. Työ lähtee asiakkaan tarpeista, toiveista ja sisällöstä. Tekstiin liittyvissä kuvituksissa kuva ja teksti pyritään nivomaan yhteen niin, että kuvitus rytmittää ja rakentaa tekstiä sekä nostaa siitä esille sisällön tärkeimpiä kohtia. 

Ideogrammin kuvitustöitä sävyttää pyrkimys mahdollisimman selkeään viestin välittymiseen. Työprosessissa palataan usein käsittelemään ja muokkaamaan myös lähtötekstiä – esimerkiksi osa tekstin informaatiosta saattaakin tulla välitetyksi kuvituskuvan kautta.

Työskentelytapamme on yhteiskehittelyä, yhdessä asiakkaan kanssa pohtien ja ajatuksia vaihtaen syntyy mielestämme paras lopputulos. Asiakas on kuitenkin oman alansa asiantuntija.