Palvelut

Palaa palveluiden pääsivulle

Piirretyt toimintaohjeet

Toimintaohjeet ja -kuvat kuvaavat jotakin toimintaa tai tapahtumaa. Kyseessä voi olla hyvin rajattu tilanne tai monimutkaisempi tapahtumaketju.

Kuvallisten toimintaohjeiden avulla voidaan esimerkiksi:

  • tukea tekstin tai puheen ymmärtämistä
  • tukea työtehtävien tekemisen tai järjestyksen hahmottamista ja muistamista
  • ohjata tekemään työtä johonkin tiettyyn paikkaan tai tietyillä välineillä
  • ohjata tekemään jotakin tai kieltää jonkin asian tekemistä

Kuvallisen kerronnan avulla voidaan toteuttaa:

  • toimintaohjeita laitteille tai työtehtäviin
  • työohjeita
  • sääntöjä ja toimintatapoja
  • työelämäkäsitteitä
  • työn suunnittelua
  • syy-seuraussuhteita

Piirretty toimintaohje on hyvä ratkaisu esimerkiksi tilanteissa, joissa ei voida valokuvata, joissa halutaan tehdä aiheesta yleispätevä, tiettyyn paikkaan sitoutumaton kokonaisuus tai korostaa joitakin tiettyjä yksityiskohtia.