Alla näkyvä viittomakuvien sarja syntyi opinnäytetyömme viittomakuvien kehittämistyön tuloksena . Kuvat on tallennettu osaksi Papunetin kuvapankkia.

Eskelinen Johanna, Kivimäki, Sari 2018: Yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen: Kehittämistehtävinä tiedottaminen ja piirretyt viittomakuvat  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805158231