Palaa Projektien pääsivulle

Viittomakuvia Papunettiin

Ideogrammin Sarin ja Johannan yhteistyön alkutaivalta täyttää yhteinen opinnäytetyö, jossa kahden erilaisen kehittämistyön kautta tarkasteltiin erilaisia näkökulmia osallisuuden tukemiseen. Teimme AMK-opinnäytteemme vuonna 2018 Humanistisen ammattikorkeakoulun viittomakielen ja tulkkauksen koulutukseen.

Sarin kehittämistyössä tarkasteltiin piirrettyä viittomakuvaa viittomisen opettamisen välineenä, ja pyrittiin selvittämään niitä reunaehtoja, jotka vaikuttavat viittomakuvan selkeyteen. Työn tilaaja oli Kehitysvammaliiton Papunet. Työn tuloksena syntyneet 33 piirrettyä viittomakuvaa ovat nykyisin osa Papunetin viittomakuvapankkia.

Sari Kivimäki, Johanna Eskelinen, 2018: Yhteiskunnalllisen osallisuuden tukeminen – Kehittämistehtävinä tiedottaminen ja piirretyt viittomakuvat. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.