Palaa Projektien pääsivulle
Sari luennoimassa Vates-säätiön Työhönvalmennuksen teemapäivillä 2019

Visuaalinen toimintaohje -työpaja

Kuvien sisältämä tieto avautuu meille monipuolisemmin ja nopeammin kuin vaikkapa kuulemamme puhe. Lisäksi vuorovaikutustilanteesiin saattaa sisältyä jotakin haastetta, esimerkiksi toisen alentunut vastaanottokyky, hahmotushäiriö tai vamma, tai vaikkapa se, että keskustelijoilla ei ole yhteistä kieltä. Näissä tilanteissa kuvien käyttö, eli vuorovaikutuksen visuaalinen tuki voi auttaa.

Visuaalisten toimintaohjeiden toimivuutta tarkasteltiin Ideogrammin hankkeessa Kuvat, yhteinen kielemme (2018-2019). Hankkeessa toteutettiin toimintaohjemateriaalia oppilaitoiksiin ja työllistämisyksiköihin tukemaan sekä yksittäisten työpisteiden tai laitteiden käyttöä kuin myös työyhteisön sääntöjen läpikäyntiä. Ohjeiden testausjaksoilla huomattiin, että ohjeista hyötyivät sekä työhönohjaajat että -ohjattavat. Visuaaliset toimintaohjeet monipuolistivat ohjaustilanteita, yhtenäistivät ohjauskäytäntöjä, nopeuttivat työtehtävien omaksumista ja tukivat työtehtävien opinnollistamista. Ohjeet tukivat oppimista ja itsenäistä ongelmanratkaisua, auttoivat hahmottamaan pidempiä toimintakokonaisuuksia ja mahdollistivat vertaisohjauksen. Lisää ja tarkemmin tuloksista voi lukea hankkeen loppuraportista, joka löytyy Ladattavat-sivulta.

Ideogrammin toteuttamassa työpajassa tutustutaan monipuolisesti visuaalisen materiaalin käyttötapoihin. Pääpaino on tekemisessä, visuaalisen ohjeen suunnittelussa ja käytännön toteuttamisessa. Työpajan aikana osallistujat tekemällä oppii -periaatteen mukaisesti tekevät opetuksen edetessä omat toimintaohjeensa ja kokeilevat heti esitel­tyjä työkaluja. Toimintaohjeet toteutetaan osallistujien omilla koneilla ja tavallisilla esitysohjelmilla, MS Powerpointilla tai Google Slidesilla. Tarvittaessa työpajan aikana voidaan tutustua myös verkosta löytyvään materiaaliin, kuten erilaisiin ilmaisiin kuvapankkeihin sekä Kehitysvammaliiton Papunetin kuvatyökaluun, Papuri-verkkokirjaan ja Kuvakom-mobiilisovellukseen.

 

Toteutimme Ideogrammin kanssa yhteisen koulutuspäivän valmennus- ja ohjaustyötä tekeville ammattilaisille kesäkuussa 2019. Koulutuksen nimi oli Kuvat työhönvalmennuksen tukena. Samansisältöisen, mutta pienemmän kokonaisuuden Ideogrammi toteutti työryhmätoteutuksena osana koulutustamme marraskuussa 2019. Lisäksi olemme kirjoittaneet yhdessä rahoitushakemusta, jossa on kiteytetty molempien osapuolten rooli. Yhteistyö on joustavaa, vuorovaikutuksellista ja toisten ammattitaitoa kunnioittavaa. Olemme molemmat oppineet yhteistyöstä ja jakaneet yhteisiä verkostoja molempien työn tueksi. Suosittelen yhteistyötä lämpimästi!

Anne Korhonen, kehittämiskoordinaattori, Vates-säätiö sr.

Vates-säätiö on valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio, joka edistää osatyökykyisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaista työllistymistä ja työssä pysymistä. www.vates.fi