Palaa Projektien pääsivulle
Vuorovaikutuskuva eri tilanteista joissa lapsi ja vanhempi voi olla luontaisesti vuorovaikutuksessa
Minna Eväsojan luotsaamassa MONIKU-projektissa yhteiskehitetty vuorovaikutuksen ohjauskuva Espoon kaupungin lasten kuntoutuspalvelujen, terveydenhuollon ja perhesosiaalityön käyttöön.

Vuorovaikutuskuva Espoon perhesosiaalityön toimijoille

Espoon perhesosiaalityön työntekijöiden kanssa kehitetty ohjauskuva varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Kuva on käytössä neuvoloissa, kuntoutuksessa ja sosiaaliohjaajien työssä niin suomen- kuin muun kielisten perheiden kanssa työskennellessä. Vuorovaikutuskuvan avulla voidaan vahvistaa tilanteita, joissa selitetään arjen peruskanssakäymisen moninaisia mahdollisuuksia ja samalla tärkeyttä pienen lapsen vuorovaikutustaitojen ja kielen kehittymiselle. Tämä on erityisen tärkeää monikulttuurisissa ympäristöissä.

Lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta keittiöpuuhien lomassa

Vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta keittiöpuuhien lomassa