Ideogrammi on vahva oman alueensa asiantuntija. Yhteistyö heidän kanssaan on aina sujunut erittäin hyvin. Ideogrammiin voi luottaa!” 

                                                           Sami Älli, Saavutettavuusyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto

Toteutimme Ideogrammin kanssa yhteisen koulutuspäivän valmennus- ja ohjaustyötä tekeville ammattilaisille kesäkuussa 2019. Koulutuksen nimi oli Kuvat työhönvalmennuksen tukena. Samansisältöisen, mutta pienemmän kokonaisuuden Ideogrammi toteutti työryhmätoteutuksena osana koulutustamme marraskuussa 2019. Lisäksi olemme kirjoittaneet yhdessä rahoitushakemusta, jossa on kiteytetty molempien osapuolten rooli.
Yhteistyö on joustavaa, vuorovaikutuksellista ja toisten ammattitaitoa kunnioittavaa. Olemme molemmat oppineet yhteistyöstä ja jakaneet yhteisiä verkostoja molempien työn tueksi. Suosittelen yhteistyötä lämpimästi!

    Anne Korhonen, kehittämiskoordinaattori,
Vates-säätiö sr.

Vates-säätiö on valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio, joka edistää osatyökykyisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaista työllistymistä ja työssä pysymistä. www.vates.fi

”Ideogrammi rakensi kuvakommunikaatiota ja visuaalista kuvamateriaalia esittelevän näyttelyn osaksi HAMKin ammatillisten erityisopettajaopiskelijoiden Menetelmä- ja materiaalitoria. Tapahtumassa opiskelijat esittelivät oman alansa opetusmateriaalia ja erityisen tuen menetelmiä. Lisäksi Ideogrammi luennoi aiheesta. Ideogrammi käänsi materiaaliaan myös englannin kielelle, sillä mukana tapahtumassa oli brasilialaisia erityisopettajia.
Yhteistyö Ideogrammin kanssa oli sujuvaa, suosittelen.

                                              Irmeli Lignell, lehtori,
ammatillinen erityisopettaja- ja opinto-ohjaajakoulutus,
Hämeen ammattikorkeakoulu  

Suunnittelimme ja toteutimme kokonaisuuden, johon kuului visuaalista kuvamateriaalia ja sen käytön hyötyjä esittelevä näyttely sekä aihetta käsittelevä luento.

”Näyttely oli rakennettu helposti lähestyttäväksi kokonaisuudeksi. Se tuki luentoa hyvin tuomalla siihen visuaalisen ja konkreettisen ulottuvuuden. Yhteistyö Ideogrammin kanssa oli sujuvaa ja joustavaa. Suosittelen lämpimästi.” 

Hanna Putkonen-Kankaanpää,
Humanistinen ammattikorkeakoulu

”Yhteistyö Ideogrammin Sarin ja Johannan kanssa on ollut erittäin rentoa, sujuvaa ja hedelmällistä. Olemme saaneet korvaamatonta kuvamateriaalia liittyen työtehtävien kuvauksiin, työpaikan ohjeistuksiin ja vaikeiden termien avaamiseen. Materiaalista on ollut hyötyä koko työyhteisöllemme yhteisen kommunikaatiotavan takaamisessa. Se on haastanut meitä ohjaajia pohtimaan ohjeiden tärkeyttä ja työtehtävien selkeyttämistä. Myös asiakastyöntekjöiltä saatu palaute on ollut erittäin positiivista.”

Varajohtaja Tuuli Kulonen ja työelämävalmentaja Sonja Papunen,
Iiris Pro / Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry

Espoon kaupungin kanssa tehdyn yhteistyön taustaa:
Terveydenhoidon asiantuntija Minna Eväsoja osallistui vuosien 2018-2019 aikana vuoden kestävään HUS Lean-valmennuskoulutukseen Espoon kaupungin työntekijänä. Espoon strategian keskiössä ovat muun muassa digipalveluiden ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden hoitopolkujen kehittäminen, sekä vieraskielisten palveluiden
parantaminen. Omassa Lean-lopputyössään Minna Eväsoja keskittyi vieraskielisten palveluiden kehittämiseen psykoedukatiivisen ryhmätoimintamallikokeilun avulla. Kokeilussa toteutettiin asiakaspalautteen pohjalta vertaisryhmätoimintamalli muunkielisten ja -kulttuuristen perheiden lasten hyvän kasvun ja kehityksen tukemiseksi vieraskielisessä ja -kulttuurisessa kasvuympäristössä. Tavoitteena oli tukea ja vahvistaa ennenkaikkea lapsen kielellistä sekä sosioemotionaalista kehitystä, mutta välillisesti myös vahvistaa perheiden verkostoitumista ja kotoutumista uuteen yhteiskuntaan. Kokeilu oli menestys ja vertaistoimintamalli sidottiin osaksi me-talon Suomi-tutuksi toimintaa. Vastaavalla mallilla tarjotaan nyt ammattilaisvetoista vertaisryhmätoimintaa myös muissa Espoon suuralueiden toimipisteissä.

”Ideogrammi osallistui Lean-kehityshankkeeseeni vapaaehtoispohjalta tarkoituksena havainnoida kommunikaation ja ohjeistuksen keinoja, silloin kun yhteistä kieltä ei ole. Ideogrammin Sari ja Johanna osoittivat luovaa, humaania ja käytännönläheistä ajattelutapaa kielen ja kommunikaation tarkastelussa, mikä avasi meille terveydenhuollon ammattilaisille uusia ja laaja-alaisia näkökulmia palveluiden
tuottamiseksi. Yhteistyö oli hedelmällistä, vastavuoroista, avointa ja eteenpäin vievää. Kokeilun aikana Ideogrammi osallistui aktiivisesti Lean-kokeiluun ja kuvitti ryhmiä varten uuden kutsun sekä ideoi ”vauvan kielen kehitys arkiympäristössä”- ohjauskuvan, jonka Espoon perhesosiaalityö osti hankkeen päätteeksi terveydenhoitajien ja sosiaaliohjaajien työn tueksi. Kuva on aktiivisessa käytössä neuvoloissa ja sosiaaliohjaajien kotikäynneillä niin suomen kuin muun kielisten perheiden kanssa työskennellessä.
Voin vilpittömästi suositella yhteistyötä Ideogrammin kanssa vastaavan kaltaisissa hankkeissa.”

Minna Eväsoja, Terveydenhoidon asiantuntija
Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut

Päivitetty 9.1.2020