Vuodenvaihteessa 2019-2020 Ideogrammin Sari parhaillaan kunnostaa 180 Kehitysvammaliiton Papunet-kuvapankin viittomakuvaa. Kuvat vektoroidaan, niitä selkiytetään ja niiden nuolitusta uudistetaan ja vahvistetaan. Jos kuvan viittomatiedossa on korjattavaa, niin siltä osin kuva piirretään uudelleen.

Vuonna 2018-2019 Ideogrammi vastasi Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeesta. Hankkeessa tuotettiin visuaalista kuvamateriaalia tukemaan opiskelu- ja työelämää. Hankkeen rahoitti Suomen Kulttuurirahasto. , Yhteistyökumppaneita olivat Kuurojen Palvelusäätiö sr, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Kehitysvammaliiton verkkopohjainen Papunet-kuvapankki. Osana hanketta  toteutimme visuaalista kuvamateriaalia ja sen opiskelu- ja työelämälle tarjoavia hyötyjä esittelevän näyttelykokonaisuuden viidessä kaupungin kirjastossa ja neljässä ammattikorkeakoulussa pääkaupunkiseudulla. Näyttelyistä löytyy kuvia täältä.

Marraskuussa 2019 rakensimme kuvakommunikaatiota ja visuaalista kuvamateriaalia esittelevän näyttelyn osaksi Hämeen ammattikorkeakoulu HAMKin ammatillisten erityisopettajaopiskelijoiden menetelmä- ja materiaalitoria. Tapahtumassa opiskelijat esittelivät oman alansa opetusmateriaaleja ja erityisen tuen menetelmiä. Lisäksi Ideogrammi luennoi tapahtumassa ja esitteli näyttelyä englanniksi brasilialaisille erityisopettajille. Lisää blogissa.

Lokakuussa 2019 rakensimme kuvakommunikaatiota ja sen hyötyjä opiskelu ja työelämälle esittelevän näyttelymme Helsingin Haagaan Valkeaan taloon. Esittelimme näyttelyä ja luennoimme visuaalisen materiaalin käytöstä ja hyödyistä Tuura – tukea urapoluille -hankkeen väelle. Lisää blogissa.

Syystalvella 2019 tuotimme yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliiton kanssa selkokielisen ja kuvitetun materiaalin jatko-opinnoista. Materiaali käsittelee VALMA- ja TELMA-koulutuksia ja on tarkoitettu keskustelun tueksi esimerkiksi vanhemman ja nuoren tai peruskoulussa oppilaan ja ohjaajan välille. Materiaaliin pääsee tästä linkistä.

Kesäkuussa 2019 pidimme kuvakommunikaatiota ja sen ottamista osaksi omaa työskentelyä käsittelevän työpajan yhteistyössä Vates-säätiön kanssa Vatesin Työhönvalmennuksen teemapäivillä, ja uudestaan marraskuussa 2019 Vatesin Työllistämisen kehittämispäivillä.

Kevättalvella 2019 olimme mukana Espoon kaupungin MONIKU-projektissa, jossa yhteiskehitimme varhaisen vuorovaikutuksen ohjauskuvan lasten kuntoutuspalvelujen, terveydenhuollon ja perhesosiaalityön käyttöön.  Kuva on käytössä neuvoloissa ja sosiaaliohjaajien kotikäynneillä tukemassa ammattilaisten työskentelyä niin suomen kuin muun kielisten perheiden parissa. Lisää blogissa ja referensseissä.

Toukokuussa 2019 vierailimme kommunikaatiopalveluja tuottavassa Evantiassa kertomassa Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeesta. Lisää blogissa.

Vuodenvaihteen 2018-2019 molemmin puolin toteutimme Papunetin viittomakuvien vaikuttavuusselvityksen yhteistyössä Papunetin kanssa.

Elokuussa 2018 käynnistimme Suomen Kulttuurirahaston rahoittamana Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeen.

Elokuussa 2018 julkaisimme viitotun lyhennelmän opinnäytetyöstämme. Lyhennelmä toteutettiin Kansan Sivistysrahaston tuella, siitä kiitos!  Kiitämme myös Humakia kuvauslaitteiston lainaamisesta.

Opinnäytetyömme lyhennelmän viittoi Tuula Ekström Vantaan Kuurot ry:stä.

Elokuussa 2018 Setlementti Puijolan blogissa kerrottiin Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuvako-hankkeesta. Olipa hauska nähdä kansikuvasta, että meidän piirtämämme (ja Papunetista löydettävissä olevat) turvapaikanhakijoiden tulomatkaa kuvittavat kuvat ovat käytössä!

Toukokuussa 2018 Ideogrammi oli mukana Vantaan hyvinvointiviikolla esittelemässä kuvakommunikaatiota ja muita vaihtoehtoisia kommunikaatiomuotoja!

Toukokuussa 2018 valmistui yhteinen opinnäytetyömme Humanistiseen ammattikorkeakouluun viittomakielen ja tulkkauksen koulutukseen.  Työn nimi on Yhteiskunnalllisen osallisuuden tukeminen – Kehittämistehtävinä tiedottaminen ja piirretyt viittomakuvat. Opinnäytetyö löytyy Theseus-tietokannasta tästä linkistä.  

Loppuvuodesta 2017 julkaistiin Suomen viittomakielen tulkit ry:n Kielisilta-lehdessä opiskelijoina tekemämme käännös viittomakielisestä artikkelista. Alkuperäisen artikkelin oli viittonut Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori Juha Oksanen. Kielisillan numeroon 4/2017 pääsee tästä linkistä ja sen sivulta 20 löytyy artikkeli ”Oksanen, Juha, Eskelinen, Johanna, Kivimäki, Sari ja Mikkola, Aila 2017: Unelmana oppilaitoksen oma tulkki.”

Kesällä 2017 suoritimme harjoittelun Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa KUVAKO-hankkeessa, jossa kehitetään kuvakommunikaatiota  arjen tilanteisiin vastaanottokeskuksissa. Harjoittelumme tehtävänä oli tuottaa kommunikaatiokuvia tilanteeseen, jossa keskustellaan turvapaikanhakijoiden matkasta Suomeen. Harjoittelustamme voi lukea KUVAKOn blogitekstistä. Harjoittelumme annista kerromme kahdella videolla: KUVAKO – kuvat haastattelun tukena sekä KUVAKO – Kuvamateriaalia haastattelutilanteeseen. Sarin käsialaa on myös KUVAKO-hankkeen vihreä logo.

Syyskuussa 2014 aloitimme viittomakielen ja puhevammaisten tulkin opinnot Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Opiskeluaikoihin liittyi useita yhdessä tehtyjä harjoitustöitä.

Päivitetty 9.1.2020.