Palaa Blogin pääsivulle

Blogivieraana Anne Korhonen

Kun sanat eivät riitä
teksti: Anne Korhonen, Vates-säätiö sr

Elämme hyvin visuaalisessa maailmassa. Lapseni kommunikoivat kuvin ja ääniviestein. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, sanonta kuuluu. Samanaikaisesti elämme teksimassaisessa informaatiotulvassa, josta voi olla vaikea erottaa olennaista viestiä tai ohjetta, miten toimia. Viranomaispäätökset ovat yksi vaikeaselkoisin tekstimuoto. Oletko koskaan tankannut Kelasta saamaasi päätöstä?

Työelämäympäristöissä suurin osa työohjeista on kirjallisia, ja työtehtävissä ohjatessamme puramme ne sanalliseen muotoon. Kertaamme ohjeet kerran tai kaksi ja oletamme työntekijän hallitsevan tehtävän. Mitä jos sanat eivät aukene tai riitä? Otetaan kuvat avuksi!

Kuvat auttavat hahmottamaan ja aukaisemaan sanojen merkitystä ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Kun asetamme kuvan ja tekstin vierekkäin, pilkomme automaattisesti tekstimassaa pienempiin osiin. Kuva ja teksti tukevat toisiaan. Pieniä juttuja -eikö?

Viestinnän tulisi olla meille kaikille saavutettavaa. Kuvat on hyvä avata alt-tekstillä, jotta näkövammaisten ruudunlukuohjelmat kykenevät ne avaamaan ja viesti aukeaa myös heille. Toisaalta tekstin on hyvä olla selkeää kieltä, jolloin hyvä ohje ei mene hukkaan.

Valmennus- ja ohjaustyössä korostuvat viestintätaidot, kuten henkilökohtainen viestintäosaaminen ja viestintätilanteiden moninaisuuden hallinta. Tilanteiden hallinnan ohella korostuvat oman tunnesäätelyn taidot. Omia taitoja voi harjaannuttaa sekä tunnesäätelyssä että viestinnässä. Esimerkiksi kuvan, selkeän tekstin ja vielä kuvan alt-tekstin yhdistämisellä ja pienillä nikseillä ohjeet taittuvat saavutettavaan muotoon. Muun muassa työohjeiden purkaminen eri vaiheisiin ensin kirjallisesti ja sitten kuvin, vapauttaa ohjausresursseja ja kannustaa työyhteisön jäseniä ottamaan ohjauksesta koppia. Ilman harjoitusta ja tukea meistä ei kasva kopin ottajia.

Nämä kysymykset kohtasin itse konkreettisesti yhteistyössä Ideogrammin kanssa Työhönvalmennuksen teemapäivän suunnittelussa. Toteutimme päivän yhdessä kesäkuussa. Samat kokonaisuudet nousivat mentorointikeskustelussa säätiömme työntekijän kanssa ja vielä joulukuussa järjestetyssä toisessa Työhönvalmennuksen teemapäivässä saavutettavasta viestinnästä. Ja näitä ajatuksia se tällä hetkellä herätti -toivottavasti auttaa myös sinua katsomaan maailmaa toisesta näkökulmasta huomenna.

Saavutettavuus hyödyttää meitä kaikkia ja kuinka vapauttavaa se on, kun ei tee sanoista ja kuvista liian monimutkaisia!

Saavutettavaa joulun aikaa kaikille,

Anne Korhonen, kehittämiskoordinaattori Vates-säätiö sr

Työhönvalmennuksen kehittämisryhmästä voit lukea lisää sivuiltamme ja liittyä joukkoomme: https://www.vates.fi/vates/verkostot-2/tyohonvalmennuksen-kehittamisryhma.html