Palvelut

Palaa palveluiden pääsivulle

Valokuvatut toimintaohjeet

Toimintaohjeet ja -kuvat kuvaavat jotakin toimintaa tai tapahtumaa. Kyseessä voi olla hyvin rajattu tilanne tai monimutkaisempi tapahtumaketju.

Kuvallisten toimintaohjeiden avulla voidaan esimerkiksi:

  • tukea tekstin tai puheen ymmärtämistä
  • tukea työtehtävien tekemisen tai järjestyksen hahmottamista ja muistamista
  • ohjata tekemään työtä johonkin tiettyyn paikkaan tai tietyillä välineillä
  • ohjata tekemään jotakin tai kieltää jonkin asian tekemistä

Kuvallisen kerronnan avulla voidaan toteuttaa:

  • toimintaohjeita laitteille tai työtehtäviin
  • työohjeita
  • sääntöjä ja toimintatapoja
  • työelämäkäsitteitä
  • työn suunnittelua
  • syy-seuraussuhteita

Valokuvin toteutettu toimintaohje on hyvä ratkaisu tilanteisiin, jossa ohjeen tukema toiminta tapahtuu tietyllä laitteella tai pysyvästi tietyssä paikassa tai tilassa. Valokuva ja teksti tukevat toisiaan, ja tekstissä kuvatut toiminnat voidaan lisätä valokuviin nuolina ja numerointeina.