Kiertonäyttely

 

Toteutamme osana Kuvat, yhteinen kielemme -hanketta kiertonäyttelyn pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa ja kirjastoissa! Näyttely tutustuttaa kuvakommunikaatioon ja kommunikaatiokuviin työelämän ja opiskelun tukimateriaalina. Näyttelyssä kerrotaan erilaisista kuvamateriaaleista ja niiden tekemisen prosesseista. Mitä tarkoittaa kuvien käyttäjien ja kuvien tekijöiden välinen yhteiskehittely? Millä eri tavoin kuvamateriaali voi tulla osaksi työ- ja opiskeluympäristöä? Mitä hyötyä kuvien käytöstä on työnohjauksessa tai opiskelussa?

Näyttelykierros on alkanut!
1.4.-30.4.2019 Viikin kirjasto, Viikinkaari 11 A, Helsinki (aukioloajat)
1.4- 18.4.2019 Laurea Ammattikorkeakoulun kirjasto, Otaniemen kampus, Metsäpojankuja 3, Espoo
23.4- 4.5.2019 Hakunilan kirjasto, Kimokuja 5, Vantaa (aukioloajat)
12.8-7.9.2019 Etelä-Haagan kirjasto, Isonnevantie 16, Helsinki (aukioloajat)
1.9.-30.9.2018 Kallion kirjasto, Viides linja 11, Helsinki (aukioloajat)
23.9.-11.10. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsinki, Valkea talo, Ilkantie 4

Asiakaslähtöisen yhteiskehittelyn toimintamallin mukaan näyttelyiden yhteydessä kerätään palautetta ja kehittämisehdotuksia! Kuulemme mielellämme ajatuksia näyttelyn sisällöstä ja kuvista, ideoita kuvamateriaalia laajemmasta käyttämisestä erilaisissa toimintaympäristöissä ja ehdotuksia tavoista, joilla kuvamateriaalia voisi integroida osaksi työ- ja oppimisympäristöjä.

Tervetuloa!